Business throughout Europe - 2017 - 2019

Erasmus+ 2017 – 2019

Business throughout Europe

Business napříč Evropu

Stránky projektu (www.erasmus-ka2.eu)

Současný projekt je zaměřený na založení tří fiktivních firem s odlišným zaměřením v různých zemích Evropy, a to prostřednictvím vzájemné spolupráce škol z České republiky – EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., Slovenské republiky – Obchodní akademie Lučenec a Francie – Lycée Proffesional Viviani v Epinalu.

Účastníky projektu budou skupiny žáků druhých ročníků každé školy, kteří v rámci odborného předmětu Praxe budou po dobu dvou let pracovat na zakládání firmy, tvořením podnikatelského záměru a ve finále jejím fungování.

Během období dvou let si tyto skupiny vymění zkušenosti představováním své práce spolužákům ze zahraničí a to během čtyř výjezdních zasedání. Úvodní zasedání bude v Novém Jičíně, druhá dvě v Epinalu a Lučenci a projekt bude zakončen závěrečnou konferencí opět v Novém Jičíně.

Během projektu žáci nebudou pouze pracovat na fiktivní firmě, ale také na představení své školy, země a problematiky podnikání své země. Vytvoří si vlastní logo a webové stránky. Během výjezdních zasedání proběhnou besedy s významnými podnikateli dané země, exkurze do vybraných firem a kulturní aktivity.

Výsledky své práce, finální podnikatelský záměr, budou jednotlivé školy (skupiny) prezentovat na závěrečné konferenci. Důležité je zmínit, že jelikož se jedná o mezinárodní spolupráci, veškerá jednání, setkání a komunikace budou probíhat v angličtině a tudíž i konečný podnikatelský záměr bude v angličtině a národním jazyce.

Přínos projektu spočívá v rozšíření a prohloubení znalostí v oblasti podnikání, seznámení se s jinými kulturami a odlišnostmi, propojení teorie s praxí a prohloubení komunikačních a organizačních schopností. V neposlední řadě pak navázání kontaktů s vrstevníky v zahraničí.

Další informace včetně počtu účastníků jednotlivých mobilit jsou uloženy v prezentaci. 

Prezentace_erasmus