Podnikání (kombinované studium)

Dvouleté kombinované studium (nástavba) - maturitní obor  

Název oboru: Podnikání  

Absolventi tříletých učebních oborů si mohou tímto způsobem doplnit středoškolské vzdělání. Dvouleté kombinované nástavbové studium připravuje absolventy na uplatnění ve výrobní, obchodní nebo podnikatelské praxi. Především toto rozšíření a prohloubení je zaměřeno do oblasti administrativně ekonomické s cílem připravit absolventa pro zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy je kladen důraz na rozvoj schopnosti aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu, psychologie a cizího jazyka na konkrétní situaci v podniku.

Nabízíme:

  • maturitu po dvou letech studia
  • free wifi
  • možnost zdarma využívat po dobu studia profesionální grafický software ADOBE Creative

Absolventi získají:

  • schopnost samostatně podnikat a vést vlastní firmu
  • kvalitní základ pro studium ekonomických oborů

Délka přípravy

  • 2 roky
  • ukončeno maturitní zkouškou

Vstupní předpoklady

Předpokladem přijetí je doložení ukončení studia tříletého učebního oboru s výučním listem.

Přijímací řízení 

Podrobnosti přijímacího řízení jsou uvedeny v sekci přijímací řízení. 

Pro vzdělávání v tomto oboru vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče.

Organizace výuky

Studium probíhá:

  • jednou týdně v úterý odpoledních hodinách (14.25 – 19.20) 
  • jednou měsíčně pátek (14.25 – 19.20) a sobota (8.00 – 14.25). 

Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Hradí se školné (1.800,-Kč/měsíc).

V souborech ke stažení je profil absolventa v češtině a angličtině tzv. europass

Soubory ke stažení
EDO-64-41-L_51 Podnikani (kombinovane studium)-Anglictina.pdf
EDO-64-41-L_51 Podnikani (kombinovane studium)-Cestina.pdf
podnikani.pdf