Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 - PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Přihlášky ke střednímu vzdělávání se podávají do 1. března 2020, resp. dle § 40 správního řádu do 2. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení. 

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory . Naše škola akceptuje pro přijímací řízení jednotné přijímací zkoušky a další kritéria - především prospěch na ZŠ - k dispozici v souborech ke stažení - aktuální kritéria budou vyvěšena do 31. 1. 2020. 

Jednotné přijímací zkoušky se v 1. kole přijímacího řízení konají ve 2 termínech: 14. a 15. dubna 2020.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zaslány školám - nejpozději do 28. dubna 2020. 

Více informací zde

 

 

V Novém Jičíně 1. 10. 2019

Mgr. Aleš Medek v.r.

ředitel školy 

 

 

 

Fotogalerie

Soubory ke stažení
Domov_mladeze_prihlaska.pdf
Postup po vyhlaseni vysledku prijimaciho rizeni.pdf
Prihlaska_SS_2018_denni.pdf
Prihlaska_SS_2018_nastavba.pdf
Ubytovani_domov_mladeze.pdf
Výsledky - Podnikání 4.kolo.pdf
Výsledky - Prodavač 4. kolo.pdf
O Nás

EDUCA - střední odborná škola s.r.o.

Sociální sítě
Poslední novinky