Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR ve znění pozdějších úprav a doplňků vyhlašuje ředitel školy pro školní rok 2018/2019 1. kolo přijímacího řízení.

Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat:

Čtyřleté studijní obory – denní studium: 

Kód oboru Název studijního oboru
18-20-M/01 Počítačová grafika
65-42-M/02 Cestovní ruch a animační služby
63-41-M/01 Business a právo 
63-41-M/01 Management sportu a zdravý životní styl 
64-41-L/51 Podnikání (kombinované studium)

Tříleté učební obory – denní studium:

Kód oboru Název učebního oboru
34-53-H/01 Grafický design (Reprodukční grafik)
66-51-H/01 Pracovník obchodu (Prodavač)

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna v příloze.

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky stejně jako na všechny maturitní obory v republice. První termín přijímacích zkoušek je stanoven na 12. dubna 2018 (náhradní termín přijímacích zkoušek je 10.5.2018) a druhý termín na 16. dubna 2018 (náhradní termín přijímacích zkoušek je 11.5.2018). Termín pro odevzdání přihlášky ke studiu je 1. března 2018 (poštou nebo osobně na sekretariátu školy).

Výsledky přijímacího řízení:

Pro učební obory 
Termín přijímacího řízení: I. kolo 24. dubna 2018, další kola podle potřeby.
Výsledky přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých.
Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.
Výsledky nepřijatých uchazečů se oznamují písemně.

Pro maturitní obory 
Termín přijímacího řízení: I. kolo 30. dubna 2018, další kola podle potřeby.
Výsledky přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých.
Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku (neplatí pro obor Podnikání) do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.
Výsledky nepřijatých uchazečů se oznamují písemně.

Další informace pro žáky.

Fotogalerie

Soubory ke stažení
DM-predbezna prihlaska.pdf
Informace o ubytovani DM.pdf
Kriteria pro 1. kolo prijimaciho rizeni - maturitni obory.pdf
Kriteria pro 1. kolo prijimaciho rizeni - ucebni obory.pdf
Podrobny rozpis na prijimaci zkousky.pdf
Prihlaska_SS_2017_denni.pdf
Prihlaska_SS_2017_nastavba.pdf
Prijimaci zkousky nanecisto.pdf
Prihlaska_SS_2017_denni.xlsx
Prihlaska_SS_2017_nastavba.xlsx
O Nás

EDUCA - střední odborná škola s.r.o.

Sociální sítě