Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - 3. KOLO

(VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 1. a 2. KOLO V SOUBORECH KE STAŽENÍ DOLE).

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a dále v souladu s platnou vyhláškou MŠMT ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na EDUCA – SOŠ, s.r.o. pro školní rok 2020/2021 pro tyto uvedené obory vzdělání:

Čtyřleté studijní obory s maturitou – denní studium:

Kód oboru

Název oboru

Počet volných míst

18-20-M/01

Informační technologie – Automatizace a robotika

          4

65-42-M/02

Cestovní ruch a animační služby

          5

63-41-M/01

Business a právo

          6

63-41-M/01

Management sportu

          5

64-41-L/51

Podnikání (kombinované studium)

          2

Tříletý učební obor – denní studium:

Kód oboru

Název oboru

Počet volných míst

66-51-H/01

Pracovník obchodu (prodavač)

            2

Přihlášky ke studiu do 2. kola přijímacího řízení přijímáme do 17. 8. 2020. Přihlášky můžete přinést i osobně v pracovní dny mezi 8:00 a 13:00.

Škola ve 3. kole nevypisuje přijímací zkoušky. Kritéria přijímacího řízení pro 3. kolo jsou v samostatné příloze v souborech ke stažení dole. 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na stránkách školy www.educa-sos.eu a na vstupních dveřích školy dne 28. 8. 2020.

Výsledky přijatých i nepřijatých uchazečů budou zveřejněny na webu školy a vstupních dveřích. Výsledky nepřijatých uchazečů budou zaslány poštou. 

 

V Novém Jičíně 13. 7. 2020

Mgr. Aleš Medek v.r.

ředitel školy 

Soubory ke stažení
Domov_mladeze_prihlaska.pdf
Kritéria 3. kolo - MATURANTI.pdf
Kritéria 3. kolo - UČNI.pdf
Prihlaska_SS_2018_denni.pdf
Prihlaska_SS_2018_nastavba.pdf
Ubytovani_domov_mladeze.pdf
Výsledky - 1. kolo - PRODAVAČ.pdf
Výsledky - Automatizace a robotika - 2. kolo.pdf
Výsledky - Business a právo - 2. kolo.pdf
Výsledky - Cestovní ruch - 2. kolo.pdf
Výsledky - Management sportu - 2. kolo.pdf
Výsledky - Podnikání - 2.kolo.pdf
Výsledky - Prodavač - 2.kolo.pdf
Výsledky Automatizace a robotika 1. kolo.pdf
Výsledky Business a právo 1. kolo.pdf
Výsledky Cestovní ruch 1. kolo.pdf
Výsledky Management sportu 1. kolo.pdf
Výsledky Podnikání 1. kolo.pdf
Výsledky Počítačová grafika 1. kolo.pdf
Výsledky Reprodukční grafik 1. kolo po změně rozhodnutí.pdf
Výsledky Reprodukční grafik 1. kolo.pdf
Žádost o nové rozhodnutí.pdf
O Nás

EDUCA - střední odborná škola s.r.o.

Sociální sítě
Poslední novinky