Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKA - PODZIM 2022

Výsledek obrázku pro big bang theory dexter's laboratory

Maturitní zkouška se v roce 2022 skládá ze dvou částí:

 1. společné (státní)

 2. profilové (školní) 

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

 

Společná část (státní)

Skládá se jen z didaktického testu z :

 1. českého jazyka a literatury

 2. cizího jazyka nebo matematiky

Profilová část (školní) 

Tato zkouška je v kompetenci ředitele školy.

Každý maturitní obor má celkem 5 zkoušek:

 • český jazyk a literatura 
 • cizí jazyk (pokud byl zvolen)
 • 3 profilové zkoušky podle oboru studia

Do profilových zkoušek se nově řadí písemné práce i ústní zkoušky z českého a cizího jazyka - jsou tedy v kompetenci školy. 

Celé schéma maturitní zkoušky je v souboru - Maturita ve školním roce 20201_2022 (ke stažení dole).

 

SPOLEČNÁ ČÁST - DIDAKTICKÉ TESTY - KONAJÍ SE NA SPÁDOVÉ ŠKOLE (pozvánky přijdou emailem)

Didaktické testy se konají v termínu ................. z těchto předmětů:

 • matematika                                     135 minut 
 • anglický jazyk                                 40 + 70 minut (poslech + čtení)
 • český jazyka a lit.                           85 minut 
 • ostatní cizí jazyky                           40 + 70 minut (poslech + čtení)

Didaktické testy jsou hodnoceny jen:

 • uspěl/a
 • neuspěl/a

 

PROFILOVÁ ČÁST

Podrobné informace o organizaci (učebny, časy) zde - 

PÍSEMNÉ PRÁCE - ESEJE 

 • 8. 4. 2022                          I4.A, M4.A, N2.A             Český jazyk a literatura      

 • 13. 4. 2022                        I4.A, M4.A, N2.A             Anglický jazyk (NJ, RJ)

PRAKTICKÉ ZKOUŠKY

 • 20. 4. 2022                        M4.A, N2.A                       Písemná a elektronická komunikace

 • 20. 4. 2022                        I4.A                                    Počítačová grafika a design 

 • 28. 4. 2022                        M4.A (CR)                        Cestovní ruch 

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY

 • 28. 4. 2022                        I4.A, M4.A, N2.A             Odborný blok 

ÚSTNÍ ZKOUŠKY  

Harmonogram bude ke stažení v souborech dole. 

 •                                   

Předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (pokud byl zvolen)
 • Profilová zkouška dle oboru:
  • Odborný blok - MS, CR / Podnikání a podnikatelské dovednosti - BP
  • Obhajoba maturitní práce - PG, Podnikání 

 

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL JE K DISPOZICI V SOUBORECH KE STAŽENÍ. Žáci musí svůj seznam odevzdat do 31. 3. 2022.  

Ke stažení dole jsou:

 • Přehled zkoušek ve školním roce 2021_2022 
 • Organizační zajištění MZ včetně jmenovaných zklušebních komisí - bude ke stažení 
 • Kritéria hodnocení jednotlivých profilových zkoušek u jednotlivých oborů včetně ČJL a cizích jazyků.  
 • Seznam literárních děl 

 

Podrobnější informace zdehttps://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

DALŠÍ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Zde je odkaz na maturitní kalendář. 

Zde naleznete ktitéria hodnocení společné části maturity.  

Zde naleznete ke stažení didaktické testy z minulých let. 

Maturitní zpravodaj 2022 - zde budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledků či průběhu maturitní zkoušky.

Zde je odkaz na výsledkový portál žáka. Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.

Pro další informace kontaktujte třídní učitele nebo ředitele školy. 

 

Soubory ke stažení
Den_ukonceni_vzdelavani.pdf
Kriteria hodnoceni - Business a pravo 2021-2022.pdf
Kriteria hodnoceni - Cestovni ruch 2021-22.pdf
Kriteria hodnoceni - Management sportu 2021-2022.pdf
Kriteria hodnoceni - Podnikani 2021-2022.pdf
Kriteria hodnoceni - Počítačová grafika 2021-22.pdf
Kritéria hodnocení ČJ a CJ.pdf
Kritéria hodnocení ČJL a CJ - přílohy.pdf
Maturita ve školním roce 2021_2022.pdf
Omluva a žádost o stanovení náhradního termínu dodání maturitní práce.pdf
Omluva z neúčasti na maturitní zkoušce.pdf
Organizace maturit - jaro 2022.pdf
Přihláška k MZ.pdf
Rozpis - ústní I4.A - PG.pdf
Rozpis - ústní M4.A - CR.pdf
Rozpis - ústní M4.A - EP.pdf
Rozpis - ústní N2.A.pdf
Seznam knih 2021_2022.pdf