Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKA - 2020

Výsledek obrázku pro big bang theory dexter's laboratory

MATURITNÍ ZKOUŠKA SE V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MĚNÍ. 

V návaznosti na vyhlášení zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se některé podmínky konání maturitní zkoušky upravují dle ustanovení tohoto zákona. 

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí:

 1. společné (státní)
 2. profilové (školní) 

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná část (státní)

Skládá se ze zkoušek z :

 1. českého jazyka a literatury
 2. cizího jazyka nebo matematiky

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky.

Komplexní zkouška se letos skládá ze 2 dílčích zkoušek:

 • didaktického testu
 • ústní zkoušky

Písemné zkoušky se letos nekonají. 

Povinná či nepovinná zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu.

Profilová část (školní) 

Tato zkouška je v kompetenci ředitele školy. Každý maturitní obor má celkem 3 zkoušky. Podrobnosti o jednotlivých zkouškách jsou uvedeny v souborech ke stažení (dole). 

Termíny 

SPOLEČNÁ ČÁST - DIDAKTICKÉ TESTY - jednotné zkušební schéma zde - jednotne_zkusebni_schema

 • 1. 6. 2020          8:00           matematika 
 • 1. 6. 2020        13:00           anglický jazyk 
 • 2. 6. 2020          8:00           český jazyk a literatura 
 • 2. 6. 2020        13:00           německý jazyk 

PROFILOVÁ ČÁST - PRAKTICKÉ, PÍSEMNÉ A ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

PRAKTICKÉ ZKOUŠKY

 • 9. 6. 2020          8:00           E4.A, C4.A,                      Písemná a elektronická komunikace 
 • 9. 6. 2020          8:00           I4.A                                   Počítačová grafika a design
 • 9. 6. 2020          13:00         N2.A                                  Písemná a elektronická komunikace 
 • 10. 6. 2020        8:00           C4.A                                  Cestovní ruch 

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY 

 • 10. 6. 2020        8:00          E4.A, I4A, N2.A                Odborný blok 

ÚSTNÍ ZKOUŠKY - ROZPIS KE STAŽENÍ DOLE 

 • 15. 6. 2020        8:00          E4.A - BP                           
 • 16. 6. 2020        8:00          E4.A - MS 
 • 17. 6. 2020        8:00          C4.A
 • 18. 6. 2020        8:00          I4.A
 • 24. 6. 2020        8:00          N2.A

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK - SOUBORY KE STAŽENÍ DOLE

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST INFORMACÍM V SOUBORECH OCHRANA ZDRAVÍ A ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ - ke stažení dole. Jsou zde uvedeny informace o hygienických opatřeních k jednotlivým zkouškám a také čestné prohlášení, které budou muset žáci vyplnit a podepsat před každým blokem zkoušek. 

ROZPIS ÚSTNÍCH ZKOUŠEK JE KE STAŽENÍ DOLE. 

DALŠÍ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Zde je odkaz na maturitní kalendář

Zde naleznete ktitéria hodnocení. 

Zde naleznete ke stažení didaktické testy a písemné práce z maturitních zkoušek.

Maturitní zpravodaj 2020 - zde budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledků či průběhu maturitní zkoušky.

Zde je odkaz na výsledkový portál žáka. Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.

Pro další informace kontaktujte třídní učitele nebo ředitele školy. 

PŘIHLÁŠKU A SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K PODZIMNÍMU TERMÍNU JE NUTNÉ ODEVZDAT DO 25. 7. 2020. 

 

 

Soubory ke stažení
Den_ukonceni_vzdelavani.pdf
Ochrana zdraví.pdf
Omluva_a_zadost_o_nahradni_termin_MP.pdf
Organizace MZ.pdf
Prihlaska_k_MZ.pdf
Profilové zkoušky 2019-2020.pdf
Rozpis - ústní C4.A.pdf
Rozpis - ústní E4.A.pdf
Rozpis - ústní I4.A.pdf
Rozpis - ústní N2.A.pdf
Seznam knih 2019-2020.pdf
Způsob hodnocení zkoušek profilové části MZ Business a právo.pdf
Způsob hodnocení zkoušek profilové části MZ Cestovní ruch.pdf
Způsob hodnocení zkoušek profilové části MZ Management sportu.pdf
Způsob hodnocení zkoušek profilové části MZ Počítačová grafika.pdf
Způsob hodnocení zkoušek profilové části MZ podnikání.pdf
jednotne_zkusebni_schema.pdf
Čestné prohlášení.pdf
O Nás

EDUCA - střední odborná škola s.r.o.

Sociální sítě
Poslední novinky