Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKA - 2020

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

Společná část (státní)

Skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a dále je na výběr cizí jazyk nebo matematika. 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo nepovinnou.

Komplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek

 • didaktického testu;
 • písemné práce;
 • ústní zkoušky.

maturita zkousky

Povinná či nepovinná zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu.

V jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2020 se budou písemné zkoušky společné části konat:

 • středa 8. dubna 2020
 • čtvrtek 30. dubna 2020
 • pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020.

Konkrétní termíny jednotlivých zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2020.

Konkrétní termíny konání didaktických testů a písmených prací v podzimním zkušebním období stanoví MŠMT nejpozději do 1. února 2020, konkrétní termíny jednotlivých zkoušek (jednotné zkušební schéma) pak do 15. srpna 2020.

Profilová část (školní) 

Tato zkouška je v kompetenci ředitele školy. Každý maturitní obor má celkem 3 zkoušky. Podrobnosti o jednotlivých zkouškách jsou uvedeny v souborech ke stažení (dole). 

V jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2020 se budou písemné zkoušky společné části konat:

 • středa 15. dubna 2020 - praktická zkouška - Písemná a elektronická komunikace - C4.A, E4.A, N2.A
 • středa 15. dubna 2020 - praktická zkouška - Počítačová grafika a design - I4.A
 • čtvrtek 24. dubna 2020 - praktická zkouška - Cestovní ruch - C4.A
 • čtvrtek 24. dubna 2020 - písemná zkouška - Odborný blok - E4.A, I4.A, N2.A 
 • 18. - 19. května 2020 - ústní zkušky - E4.A 
 • 20. května 2020 - ústní zkoušky - C4.A
 • 21. - 22. května 2020 - ústní zkoušky - I4.A
 • 27. - 28. května 2020 - ústní zkoušky - N2.A

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZKOUŠEK - SOUBORY KE STAŽENÍ DOLE. 

DALŠÍ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Zde je odkaz na maturitní kalendář

Zde naleznete ktitéria hodnocení. 

Zde naleznete ke stažení didaktické testy a písemné práce z maturitních zkoušek.

Maturitní zpravodaj 2020 - zde budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledků či průběhu maturitní zkoušky.

Zde je odkaz na výsledkový portál žáka. Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.

Aktuální informace pro žáky:

 • Podání přihlášky k maturitní zkoušce pro JARNÍ zkušební období (do 2. 12. 2019). Formulář přihlášky si mohou žáci stáhnout viz příloha níže. 
 • Pro pomoc s výpočtem známky z výsledků jednotlivých dílčích zkoušek lze využít také Maturitní kalkulačku.

Pro další informace kontaktujte třídní učitele nebo ředitele školy. 

 

Fotogalerie

Soubory ke stažení
Den_ukonceni_vzdelavani.pdf
Omluva_a_zadost_o_nahradni_termin_MP.pdf
Organizace - maturity.pdf
Prihlaska_k_MZ.pdf
Profilové zkoušky 2019-2020.pdf
Seznam knih 2019-2020.pdf
O Nás

EDUCA - střední odborná škola s.r.o.

Sociální sítě
Poslední novinky