Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKA - JARO 2021

Výsledek obrázku pro big bang theory dexter's laboratory

PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JE NUTNÉ ODEVZDAT DO 1. 12. 2020!

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí:

 1. společné (státní)

 2. profilové (školní) 

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná část (státní)

Skládá se nově jen z didaktického testu z :

 1. českého jazyka a literatury

 2. cizího jazyka nebo matematiky

Profilová část (školní) 

Tato zkouška je v kompetenci ředitele školy.

Každý maturitní obor má celkem 3 zkoušky.

Do profilových zkoušek se nově řadí písemné práce i ústní zkoušky z českého a cizího jazyka - jsou tedy v kompetenci školy. 

Celé schéma maturitní zkoušky je v souboru - Maturita 2020_2021 (ke stažení dole).

 

Termíny 

SPOLEČNÁ ČÁST - DIDAKTICKÉ TESTY - jednotné zkušební schéma bude zveřejněno 

 

PROFILOVÁ ČÁST - NOVĚ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z ČJL A CJ + PÍSEMNÉ PRÁCE 

PÍSEMNÉ PRÁCE - ESEJE

 • 6. 4. 2021       8:00         M4.A, N2.A             Český jazyk a literatura

 • 16. 4 2021      8:00         M4.A, N2.A             Anglický jazyk (cizí jazyk)

PRAKTICKÉ ZKOUŠKY

 • 21. 4. 2021        8:00      M4.A (EP), N2.A     Písemná a elektronická komunikace

 • 21. 4. 2021        8:00      M4.A (PG)               Počítačová grafika a design 

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY 

 • 29. 4. 2021        8:00       M4.AN2.A              Odborný blok 

ÚSTNÍ ZKOUŠKY - rozpis bude ke stažení v souborech dole.

 • Český jazyka a literatura
 • Cizí jazyk (pokud byl zvolen)
 • Profilová zkouška dle oboru

Podrobnosti v souboru Maturita 2020_2021 ke stažení dole. 

 

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL JE K DISPOZICI V SOUBORECH KE STAŽENÍ. Žáci musí svůj seznam odevzdat do 31. 3. 2021.   

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK - SOUBORY KE STAŽENÍ DOLE.  . 

DALŠÍ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Zde je odkaz na maturitní kalendář. 

Zde naleznete ktitéria hodnocení. 

Zde naleznete ke stažení didaktické testy a písemné práce z maturitních zkoušek.

Maturitní zpravodaj 2021 - zde budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledků či průběhu maturitní zkoušky.

Zde je odkaz na výsledkový portál žáka. Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.

Pro další informace kontaktujte třídní učitele nebo ředitele školy. 

 

 

 

 

Soubory ke stažení
Den_ukonceni_vzdelavani.pdf
Maturita ve školním roce 2020_2021.pdf
Omluva_a_zadost_o_nahradni_termin_MP.pdf
Prihlaska_k_MZ.pdf
Seznam knih 2020_2021.pdf