Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKA - PODZIM 2021

Výsledek obrázku pro big bang theory dexter's laboratory

Změny v tomto školním roce přehledně zde - Maturita 2021 změny 2

Podrobněji zdehttps://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Další novinka pro maturanty 

 • Na základě Opatření obecné povahy ze dne 28. 4. 2021 se všem žákům, kteří jsou přihlášeni k didaktickým testům na jaře 2021 navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku z každého předmětu. Týká se to i žáků, kteří se teprve přihlásí k DT v podzimním zkušebním období 2021. 

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí:

 1. společné (státní)

 2. profilové (školní) 

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná část (státní)

Skládá se nově jen z didaktického testu z :

 1. českého jazyka a literatury

 2. cizího jazyka nebo matematiky

Profilová část (školní) 

Tato zkouška je v kompetenci ředitele školy.

Každý maturitní obor má celkem 3 zkoušky.

Do profilových zkoušek se nově řadí písemné práce i ústní zkoušky z českého a cizího jazyka - jsou tedy v kompetenci školy. 

Celé schéma maturitní zkoušky je v souboru - Maturita 2020_2021 (ke stažení dole).

 

Termíny 

SPOLEČNÁ ČÁST - DIDAKTICKÉ TESTY 

Didaktické testy se konají 1. a  2. 9. 2021 ve spádových školách - informace jsou na pozvánce. 

Byly navýšeny časové limity na konání zkoušek. 

 • matematika              135 minut 
 • anglický jazyk        40 + 70 minut (poslech + čtení)
 • český jazyka a lit.     85 minut 
 • ostatní cizí jazyky  40 + 70 minut (poslech + čtení)

Didaktické testy jsou hodnoceny jen:

 • uspěl/a
 • neuspěl/a

 

PROFILOVÁ ČÁST - NOVĚ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z ČJL A CJ + PÍSEMNÉ PRÁCE 

PÍSEMNÉ PRÁCE - ESEJE - ZRUŠENY NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ Z 28. 1. 2021

 • 6. 4. 2021       8:00         M4.A, N2.A             Český jazyk a literatura

 • 16. 4 2021      8:00         M4.A, N2.A             Anglický jazyk (NJ, RJ)

 • Pro žáky, kteří konají opravnou zkoušku a maturovali v roce 2019 a dříve se písemné práce KONAJÍ - 20. 4. 2021

PRAKTICKÉ ZKOUŠKY

 • 8. 9. 2021        8:00      M4.A (EP), N2.A     Písemná a elektronická komunikace

 • 8. 9. 2021        8:00      M4.A (PG)               Počítačová grafika a design 

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY

 • 7. 9. 2021        8:00       M4.A, N2.A            Odborný blok 

ÚSTNÍ ZKOUŠKY - rozpis je ke stažení v souborech dole 

 • 10. 9. 2021        8:00       M4.A - Business a právo + Management sportu
 • 10. 9. 2021        8:00       N2.A - Podnikání (Nástavba)
 • 10. 9. 2021        8:00       M4.A - Počítačová grafika 

Předměty:

 • Český jazyka a literatura
 • Cizí jazyk (pokud byl zvolen)
 • Profilová zkouška dle oboru:
  • Odborný blok - BP, MS
  • Obhajoba maturitní práce - PG, Podnikání 

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL JE K DISPOZICI V SOUBORECH KE STAŽENÍ. Žáci musí svůj seznam odevzdat do 30. 4. 2021.  

Ke stažení dole jsou:

 • Přehled zkoušek ve školním roce 2020_2021 
 • Organizační zajištění MZ včetně jmenovaných zklušebních komisí
 • Kritéria hodnocení jednotlivých profilových zkoušek u jednotlivých oborů včetně ČJL a cizích jazyků.  
 • Seznam literárních děl 

DALŠÍ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Zde je odkaz na maturitní kalendář. 

Zde naleznete ktitéria hodnocení. 

Zde naleznete ke stažení didaktické testy a písemné práce z maturitních zkoušek.

Maturitní zpravodaj 2021 - zde budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledků či průběhu maturitní zkoušky.

Zde je odkaz na výsledkový portál žáka. Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.

Pro další informace kontaktujte třídní učitele nebo ředitele školy. 

 

 

 

 

Soubory ke stažení
Den_ukonceni_vzdelavani.pdf
Kritéria hodnocení profilové části MZ Business a právo 2020-21.pdf
Kritéria hodnocení profilové části MZ Management sportu 2020-21.pdf
Kritéria hodnocení profilové části MZ Podnikání 2020-21.pdf
Kritéria hodnocení profilové části MZ Počítačová grafika 2020-21.pdf
Kritéria hodnocení ČJ a CJ.pdf
Kritéria hodnocení ČJL a CJ - přílohy.pdf
Maturita ve školním roce 2021_2022.pdf
Omluva a žádost o stanovení náhradního termínu dodání maturitní práce.pdf
Omluva z neúčasti na maturitní zkoušce.pdf
Přihláška k MZ.pdf
Seznam knih 2020_2021.pdf
O Nás

EDUCA - střední odborná škola s.r.o.

Sociální sítě
Poslední novinky