Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKA - JARO 2023

Výsledek obrázku pro big bang theory dexter's laboratory

Maturitní zkouška se v roce 2023 skládá ze dvou částí:

 1. společné (státní)

 2. profilové (školní) 

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

 

Společná část (státní)

Skládá se jen z didaktického testu z :

 1. českého jazyka a literatury

 2. cizího jazyka nebo matematiky

 

Profilová část (školní) 

Tato zkouška je v kompetenci ředitele školy.

Každý maturitní obor má celkem 5 zkoušek:

 • český jazyk a literatura 
 • cizí jazyk (pokud byl zvolen)
 • 3 profilové zkoušky podle oboru studia

Do profilových zkoušek se nově řadí písemné práce i ústní zkoušky z českého a cizího jazyka - jsou tedy v kompetenci školy. 

Celé schéma maturitní zkoušky je v souboru - Maturita ve školním roce 2022_2023

 

SPOLEČNÁ ČÁST - DIDAKTICKÉ TESTY (pozvánky přijdou emailem)

Didaktické testy se konají 2. - 5. 5. 2023 z těchto předmětů:

 • matematika                                     135 minut 
 • anglický jazyk                                 40 + 70 minut (poslech + čtení)
 • český jazyka a lit.                           85 minut 
 • ostatní cizí jazyky                           40 + 70 minut (poslech + čtení)

Didaktické testy jsou hodnoceny jen:

 • uspěl/a
 • neuspěl/a

 

PROFILOVÁ ČÁST

Podrobné informace o organizaci (učebny, časy) zde - bude upřesněno

PÍSEMNÉ PRÁCE - ESEJE   

 • 5. 4. 2023                             I4.A, M4.A, N2.A             Český jazyk a literatura

 • 13. 4. 2023                           I4.A, M4.A, N2.A             Anglický jazyk (NJ, RJ)

PRAKTICKÉ ZKOUŠKY

 • 21. 4. 2023                          M4.A, N2.A                       Písemná a elektronická komunikace 

 • 21. 4. 2023                          I4.A                                    Počítačová grafika a design

 • 25. 4. 2023                          M4.A (CR)                         Cestovní ruch  

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY

 • 25. 4. 2023                          I4.A, M4.A, N2.A              Odborný blok 

ÚSTNÍ ZKOUŠKY  

Harmonogram bude ke stažení v souborech dole. 

 •   16. 5. - 26. 5. 2023            I4.A, M4.A, N2.A              Dle oboru studia                                    

Předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (pokud byl zvolen)
 • Profilová zkouška dle oboru:
  • Odborný blok - MS, CR / Podnikání a podnikatelské dovednosti - BP
  • Obhajoba maturitní práce - PG, Podnikání 

 

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL JE K DISPOZICI V SOUBORECH KE STAŽENÍ. Žáci musí svůj seznam odevzdat do 31. 3. 2023.  

Ke stažení dole jsou:

 • Přehled zkoušek ve školním roce 2022_2023 
 • Organizační zajištění MZ včetně jmenovaných zklušebních komisí - bude ke stažení 
 • Kritéria hodnocení jednotlivých profilových zkoušek u jednotlivých oborů včetně ČJL a cizích jazyků.  
 • Seznam literárních děl 

 

Podrobnější informace zdehttps://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

DALŠÍ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Zde je odkaz na maturitní kalendář. 

Zde naleznete ktitéria hodnocení společné části maturity.  

Zde naleznete ke stažení didaktické testy z minulých let. 

Maturitní zpravodaj 2022 - zde budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce ve školním roce 2022/2023.

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledků či průběhu maturitní zkoušky.

Zde je odkaz na výsledkový portál žáka. Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.

Pro další informace kontaktujte třídní učitele nebo ředitele školy. 

 

Soubory ke stažení
Den_ukonceni_vzdelavani.pdf
Kritéria hodnocení profilové části MZ Business a právo 2023.pdf
Kritéria hodnocení profilové části MZ CR 2023.pdf
Kritéria hodnocení profilové části MZ Management sportu 2023.pdf
Kritéria hodnocení profilové části MZ Podnikání 2023.pdf
Kritéria hodnocení profilové části MZ Počítačová grafika 2023.pdf
Kritéria hodnocení ČJ a CJ.pdf
Kritéria hodnocení ČJL a CJ - přílohy.pdf
Maturita ve školním roce 2022_2023.pdf
Maturitní okruhy - Odborný blok - Cestovní ruch.pdf
Maturitní okruhy - Odborný blok - Management sportu.pdf
Maturitní okruhy - Podnikání a podnikatelské dovednosti.pdf
Omluva a žádost o stanovení náhradního termínu dodání maturitní práce.pdf
Omluva z neúčasti na maturitní zkoušce.pdf
Přihláška k MZ.pdf
Seznam knih 2022,2023.pdf