Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKA - JARO 2024

Výsledek obrázku pro big bang theory dexter's laboratory

Maturitní zkouška se v roce 2024 skládá ze dvou částí:

 1. společné (státní)

 2. profilové (školní) 

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

 

Společná část (státní)

Skládá se jen z didaktických testů z :

 1. českého jazyka a literatury

 2. cizího jazyka nebo matematiky

 

Profilová část (školní) 

Tato zkouška je v kompetenci ředitele školy.

 

Každý maturitní obor má celkem 5 zkoušek:

 • český jazyk a literatura 
 • cizí jazyk (pokud byl zvolen)
 • 3 profilové zkoušky podle oboru studia

Celé schéma maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024 je k dispozici zde - Maturita 2023_2024

 

SPOLEČNÁ ČÁST - DIDAKTICKÉ TESTY (pozvánky přijdou emailem)

Didaktické testy se konají z těchto předmětů:

 • matematika                                     135 minut 
 • anglický jazyk                                 40 + 70 minut (poslech + čtení)
 • český jazyka a lit.                           85 minut 
 • ostatní cizí jazyky                           40 + 70 minut (poslech + čtení)

Didaktické testy jsou hodnoceny CERMATem jen:

 • uspěl/a
 • neuspěl/a

Informace o společné části maturitní zkoušky naleznete zde: https://maturita.cermat.cz/

 

PROFILOVÁ ČÁST

Podrobné informace o organizaci (učebny, časy): Organizace maturit - Jaro 2024

 

PÍSEMNÉ PRÁCE - ESEJE                 TŘÍDA                                           PŘEDMĚT

 • 4. 4. 2024 - 8:00                             M4.A, M4.B, N2.A                        Český jazyk a literatura          

 • 10. 4. 2024 - 8:00                           M4.A, M4.B, N2.A                        Anglický jazyk (NJ, RJ)

 

PRAKTICKÉ ZKOUŠKY

 • 19. 4. 2024 - 8:00                           M4.A, M4.B (CR)                         Písemná a elektronická komunikace 

 • 19. 4. 2024 - 14:00                         N2.A                                              Písemná a elektronická komunikace

 • 19. 4. 2024 - 8:00                           M4.B (AR)                                     Automatizace a robotika   

 • 25. 4. 2024 - 8:00                           M4.B (CR)                                     Cestovní ruch                       

 

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY

 • 25. 4. 2024 - 8:00                           M4.A, M4.B (AR), N2.A               Odborný blok 

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKY a OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ  

 • 16. 5. 2024                                     N2.A                                                 ČJL, cizí jazyk, obhajoba MP

 • 17. 5. 2024                                     M4.B - CR                                        ČJL, cizí jazyk, odborný blok

 • 20. 5. 2024                                     M4.A - MS                                        ČJL, cizí jazyk, odborný blok

 • 21. 5. 2024                                     M4.A - BP                                         ČJL, cizí jazyk, PPD 

 • 22. 5. 2024                                     M4.A - MS                                        ČJL, cizí jazyk, odborný blok 

 • 23. 5. 2024                                     N2.A (opravní a náhr. zk.)                 ČJL, cizí jazyk, obhajoba MP

 • 24. 5. 2024                                     M4.B - AR                                         ČJL, cizí jazyk, obhajoba MP                                

Harmonogramy ústních zkoušek budou ke stažení v souborech dole. 

Ústní zkoušky budou probíhat v AULE.                                

Předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (pokud byl zvolen)
 • Profilová zkouška dle oboru:
  • Odborný blok - MS, CR / Podnikání a podnikatelské dovednosti - BP
  • Obhajoba maturitní práce - AR, Podnikání 

STUDIJNÍ VOLNO

 • 15. 4. 2024
 • 24. 4. 2024
 • 26. 4. 2024
 • 29. - 30. 4. 2024

 

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL JE K DISPOZICI V SOUBORECH KE STAŽENÍ. Žáci musí svůj seznam odevzdat do 31. 3. 2024.  

 

 

Ke stažení dole jsou:

 • Přehled zkoušek ve školním roce 2023_2024 
 • Organizační zajištění MZ včetně jmenovaných zklušebních komisí 
 • Kritéria hodnocení jednotlivých profilových zkoušek u jednotlivých oborů včetně ČJL a cizích jazyků.  
 • Seznam literárních děl 

 

Podrobnější informace zdehttps://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Zde je odkaz na maturitní kalendář. 

Zde naleznete ktitéria hodnocení společné části maturity.  

Zde naleznete ke stažení didaktické testy z minulých let. 

Maturitní zpravodaj - zde budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce ve školním roce 2022/2023.

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledků či průběhu maturitní zkoušky.

Zde je odkaz na výsledkový portál žáka. Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.

Pro další informace kontaktujte třídní učitele nebo ředitele školy. 

 

Soubory ke stažení
Den_ukonceni_vzdelavani.pdf
Kritéria hodnocení profilové části MZ Automatizace a robotika 2024.pdf
Kritéria hodnocení profilové části MZ Business a právo 2024.pdf
Kritéria hodnocení profilové části MZ Cestovní ruch 2024.pdf
Kritéria hodnocení profilové části MZ Management sportu 2024.pdf
Kritéria hodnocení profilové části MZ Podnikání 2024.pdf
Kritéria hodnocení ČJ a CJ.pdf
Kritéria hodnocení ČJL a CJ - přílohy.pdf
Maturita 2023_2024.pdf
Maturitni okruhy - CR.pdf
Maturitni okruhy - PPD.pdf
Maturitni okruhy - TSP.pdf
Omluva a žádost o stanovení náhradního termínu dodání maturitní práce.pdf
Omluva z neúčasti u maturitní zkoušky.pdf
Organizace maturit - Jaro 2024.pdf
Přihláška k MZ.pdf
Seznam knih.pdf