Erasmus+ - Portsmouth, Plymouth, Lučenec, Epinal

S ERASMEM ZA ZKUŠENOSTMI

Žáci EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o. se vydali v tomto školním roce v rámci projektu ERASMUS+ získávat odborné kompetence a prohlubovat jazykové znalosti do zemí Evropské unie.

V podzimních měsících navštívilo 10 žáků oboru Cestovní ruch anglické historické město Portsmouth. Žáci absolvovali praxi v hotelu, cestovní kanceláři nebo informačním centru. V měsíci dubnu odletělo 8 žáků oboru Ekonomika podnikání do přístavního města Plymouthu v Anglii. Své zkušenosti získali na úřadech, administrativních odděleních podniků a firem.  Květnovým místem stáže pro 10 účastníků oborů Ekonomika a podnikání, Grafický design a Prodavač se stal slovenský Lučenec. Celý projekt byl zakončen třítýdenní stáží 8 žáků stejných oborů v partnerském městě Epinalu ve Francii.

Kromě absolvování odborných stáží žáci poznali atraktivní místa, seznámili se s historií, kulturou a zvyky těchto zemí.

EDUCA není pouze vysílající organizací, ale také přijímající. Již počtvrté jsme zajistili pracovní místa pro žáky odborných škol z Epinalu a Lučence.

 

EDUCA na Erasmu v anglickém Portsmouthu

Tři týdny strávilo deset žáků oborů Cestovní ruch a Ekonomika a podnikání z EDUCY – Střední odborné školy, s.r.o. na jižním pobřeží Velké Británie ve významném anglickém přístavním městě Portsmouth. Pracovní stáž byla realizována díky evropskému programu Erasmus+, do kterého je naše škola zapojena již více než let. Žáci pracovali na pozicích asistentů marketingu, animátorů ve školkách, asistentů manažerů řízení hotelových služeb, v turistickém informačním centru a v maloobchodě. Během svého pobytu se nejen zdokonalovali v anglickém jazyce, ale taktéž díky pobytu v rodinách se sžili s jinou kulturou ať už z pohledu životního stylu, stravování, nebo společenského života. Jelikož je Portsmouth univerzitním a multikulturním městem měli možnost se seznámit se studenty z různých částí světa a navázat tak nová přátelství. O víkendu navštívili Isle of Wight, přírodní rezervaci Needles Park a samozřejmě nesměl chybět poznávací výlet do Londýna. Díky udělenému grantu z EU se v rámci programu Erasmus+ dalších 26 žáků naší školy na jaře 2017 zúčastní tří odborných stáží do anglického Plymouthu, francouzského Epinalu a slovenského Lučence.

IMG_2891x

Mgr. Šárka Nedělová

koordinátorka projektu

 

Odborná stáž v Anglii 30. 4. – 20. 5. 2017

Osm vybraných studentů oboru využilo příležitost a v rámci projektu Erasmus+ absolvovali třítýdenní odbornou praxi v Anglii, v historickém přístavním městě Plymouth. 

Studenti z oboru Ekonomika a podnikání pracovali na různých pracovních pozicích především jako administrativní asistenti, například v knihovně nebo v návrhářském studiu, jiní v různých firmách zpracovávali data pomocí počítačů, někteří pomáhali při pořádání aukcí nebo sociálních akcí pro veřejnost.  Komunikace probíhala výhradně v angličtině, tím si studenti zdokonalovali své jazykové dovednosti. Seznámili se s organizací práce a zdokonalili i své praktické návyky.  

Studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách, kde měli zajištěnou stravu. Po práci se studenti seznamovali s kulturou a tradicemi země, poznávali reálie. Měli připravený bohatý program se  spoustou zážitků.

S partnerskou organizací jsme o víkendech navštívili kulturně zajímavá místa - město Exeter s Exeterskou katedrálou a průmyslové město-přístav Bristol se stavbami z viktoriánského období. Hostitelské rodiny seznámili studenty s přírodními krásami v této oblasti a jedna rodina dokonce pozvala dvě studentky do divadla.

V Plymouth v době našeho pobytu probíhal festival s názvem „Pirátský víkend“. Procházku kolem bílo-červeného majáku mezi lidmi převlečenými za piráty ve staré části města Barbican jsme zakončili návštěvou muzea v Plymouth, odkud r. 1620 vyplula loď  Mayflower s prvními poutníky na svou plavbu do Ameriky.

Každý student obdržel evropsky uznávaný certifikát Europass mobility, jehož obsahem je popis pracovní náplně, získané znalosti, dovednosti a schopnosti.

Zahraniční praxe umožnila studentům, aby si rozšířili si své odborné znalosti a získali cenné zkušenosti z práce v zahraničí.

Mgr. Pavlína Palarczyková

Slovensko - Lučenec

 

Francie - Epinal

 

 

Soubory ke stažení