Základní údaje

Zajímavosti o nás:

 • JSME PRVNÍ soukromou střední školou v našem regionu – zahájili jsme činnost již v roce 1991. 
 • JAKO PRVNÍ střední škola jsme zavedli v našem regionu moderní vzdělávací programy – od roku 1992 studijní obor Podnikatel. 
 • JSME PRVNÍ střední školou v rámci Moravskoslezského kraje, která má akreditované obory vzdělání pro výuku předmětů v cizím jazyce. 
 • JAKO JEDINÁ střední škola na Novojičínsku jsme zapojeni do celosvětově uznávané IT certifikace Mikrotik Academy. (https://mikrotik.com/training/academy/europe)
 • Přijali jsme ETICKÝ KODEX (viz příloha).

Co u nás najdete:

 • individuální přístup k žákům, práce se žáky v menších skupinách,
 • informovanost a spolupráce s rodiči – Škola Online, osobní konzultace, třídní schůzky, 
 • moderní metody výuky s ohledem na rozvoj osobnosti žáka, 
 • důraz na výuku cizích jazyků – výuka některých odborných předmětů v cizím jazyce, 
 • péče o talentované žáky,
 • spolupráce se sociálními partnery a odborníky z praxe, 
 • posílení výuky praxe na reálných pracovištích, 
 • zahraniční stáže žáků v rámci programu ERASMUS+ (např. Francie, Španělsko, Velká Británie, Německo, Turecko, Slovinsko),
 • odborné exkurze a zájezdy, 
 • projektová činnost – zapojení do programů EU, 
 • spolupráce s Vysokou školou podnikání a práva a.s., Praha, FTK UP Olomouc a dalšími vysokými školami.

K vybavení školy také patří:

 • učebny s moderními technologiemi, počítačové učebny a laboratoře, wi-fi připojení v celé škole, multifunkční učebna, aula pro pořádání přednášek a konferencí, tělocvična, školní bufet s posezením. 

Hlavní cíle naší školy:

 • dbát na celkový rozvoj našich žáků s cílem úspěšného ukončení studia na naší škole,
 • připravit absolventy pro studium na vysokých školách,
 • připravit absolventy na flexibilní uplatnění na trhu práce.
Fotogalerie

Soubory ke stažení
eticky_kodex.pdf
O Nás

EDUCA - střední odborná škola s.r.o.

Sociální sítě