Zaměstnanci školy

Učitelé

Ing. Vanda Adamčíková N1.A, N2.A, odborné ekonomické předměty
Mgr. Eva Bartoňová M3.B, koordinátor ICT, odborné informatické př.
Ing. Gabriela Benešová M1.A, koordinátor ŠVP, odborné ek. př.
Mgr. Markéta Bezděková M3.A, výchovná poradkyně, všeobecné předměty
Ing. Ivana Dorazilová M2.A, P1.A, odborné ekonomické př.
MgA. Veronika Drastíková odborný výcviky, odborné grafické předměty
Mgr. Alena Filipová vedoucí odborného výcviku
Bc. Jakub Frkal G1.A, odborné tělovýchovné předměty
Mgr., BcA. Dagmar Gregorová G3.A, odborné grafické předměty
PaedDr. Květoslava Harvánková P2.A, všeobecné předměty
Mgr. Šárka Jurajdová I2.A, cizí jazyky
Mgr. Ivo Kokrment všeobecně vzdělávací předměty
Ing. Ladislav Kuběna odborné předměty
PhDr. Zora Kudělková cizí jazyky
. Kateřina Lechovičová asistentka pedagoga
Mgr. Aleš Medek ředitel školy
Mgr. Šárka Nedělová zástupkyně ředitele
Bc. Ludmila Schillerová P3.A, cizí jazyky
Ing. Lenka Ševčíková M4.A, I4.A, odborné předměty - cestovní ruch
Bc. Eliška Slečková všeobecně vzdělávací předměty
Mgr. Jiří Štipský G2.A, odborný výcvik
Mgr. Jiří Stromšík odborné informatické předměty
Ing. Veronika Vidlák všeobecně vzdělávací předměty
Bc. Adam Zálešák odborné informatické předměty

Nepedagogičtí pracovníci

Pavel Kramoliš Správce ICT a multimediální techniky
Ing. Lidmila Kramolišová jednatelka školy
Jiří Křídlo Školník
Mgr. Jana Macháňová asistentka ředitele
Ing. Martina Sajdlová jednatelka školy
Jarmila Trpkošová úklid školy
Jarmila Walková Manažerka provozu