Zaměstnanci školy

Učitelé

Ing. Vanda Adamčíková N1.A, N2.A, odborné ekonomické předměty
Mgr. Eva Bartoňová M4.B, koordinátor ICT, odborné informatické př.
Ing. Gabriela Benešová M2.A, koordinátor ŠVP, odborné ek. př.
Mgr. Markéta Bezděková M4.A, výchovná poradkyně, všeobecné předměty
Ing. Ivana Dorazilová M3.A, P2.A, odborné ekonomické př.
MgA. Veronika Drastíková G1.A, odborný výcvik, odborné grafické předměty
Bc. Sebastian Faja odborné informatické předměty
Mgr. Alena Filipová vedoucí odborného výcviku
Bc. Jakub Frkal M1.A, odborné tělovýchovné předměty
Mgr., BcA. Dagmar Gregorová G2.A, odborné grafické předměty
Bc. Tomáš Hanzelka odborné informatické předměty
PaedDr. Květoslava Harvánková P3.A, všeobecné předměty
Ing. Jana Holzová všeobecně vzdělávací předměty
Mgr. Jakub Jelínek všeobecně vzdělávací předměty
Mgr. Šárka Jurajdová I3.A, anglický jazyk
Ing. Ladislav Kuběna odborné předměty
PhDr. Zora Kudělková cizí jazyky
. Kateřina Lechovičová asistentka pedagoga
Mgr. Aleš Medek ředitel školy
Mgr. Šárka Nedělová zástupkyně ředitele
Bc. Ludmila Schillerová P1.A, anglický jazyk
Ing. Lenka Ševčíková M1.B, odborné předměty - cestovní ruch
Bc. Eliška Slečková všeobecně vzdělávací předměty
Mgr. Jiří Štipský G3.A, odborný výcvik
Mgr. Jiří Stromšík odborné informatické předměty
Mgr. Kristýna Trnčáková anglický jazyk
Mgr. Zuzana Váhalová I1.A, odborné předměty CR
Ing. Veronika Vidlák I2.A, všeobecně vzdělávací předměty
Bc. Adam Zálešák odborné informatické předměty

Nepedagogičtí pracovníci

Pavel Kramoliš Správce ICT a multimediální techniky
Ing. Lidmila Kramolišová jednatelka školy
Mgr. Jana Macháňová asistentka ředitele
Jaroslav Podmol Školník
Ing. Martina Sajdlová jednatelka školy
Jarmila Trpkošová úklid školy
Jarmila Walková Manažerka provozu