Zaměstnanci školy

Učitelé

Ing. Vanda Adamčíková N1.A, N2.A, odborné ekonomické předměty
Mgr. Eva Bartoňová M2.B, koordinátor ICT, odborné informatické př.
Ing. Gabriela Benešová M4.A, koordinátor ŠVP, odborné ek. př.
Mgr. Markéta Bezděková M2.A, výchovná poradkyně, všeobecné předměty
M.A.Ed. Jiří Čermák všeobecné předměty
Ing. Ivana Dorazilová M1.A, P3.A, odborné ekonomické př.
Mgr. Alena Filipová vedoucí odborného výcviku
Bc. Jakub Frkal odborné tělovýchovné předměty
Mgr., BcA. Dagmar Gregorová G2.A, odborné grafické předměty
PaedDr. Květoslava Harvánková G3.A, P1.A, všeobecné předměty
Mgr. Šárka Jurajdová I1.A, cizí jazyky
Ing. Jiří Kraus odborné předměty
Ing. Ladislav Kuběna odborné předměty
PhDr. Zora Kudělková cizí jazyky
. Kateřina Lechovičová asistentka pedagoga
Mgr. Aleš Medek ředitel školy
Mgr. Šárka Nedělová zástupkyně ředitele
Ing. Elin Marianne Podsedník odborný výcvik
Ing. Jana Ritzová odborné a všeobecné předměty
Bc. Ludmila Schillerová P2.A, cizí jazyky
Ing. Lenka Ševčíková M3.A, I3.A, odborné předměty - cestovní ruch
Mgr. Jiří Štipský odborný výcvik
Mgr. Jiří Stromšík odborné informatické předměty
Bc. Adam Zálešák odborné informatické předměty
Mgr. Klára Zapletalová G1.A, odborné grafické předměty

Nepedagogičtí pracovníci

Pavel Kramoliš Správce ICT a multimediální techniky
Jiří Křídlo Školník
Mgr. Jana Macháňová asistentka ředitele
Jarmila Trpkošová úklid školy
Jarmila Walková Manažerka provozu