Pracovník obchodu (prodavač)

PRACOVNÍK OBCHODU

RVP: Prodavač

Pracovník obchodu je kvalifikovaný pracovník, který je schopen kompetentně komunikovat se zákazníky a obchodními partnery, využít znalosti zboží při prodeji, příjmu a skladování, ošetřování, vystavování a aranžování v prodejně. Umí využívat moderních metod a technik prodeje zboží včetně provádění administrativních prací.

Nabízíme:

 • kvalitně vybavená odborná učebna
 • možnost výdělku na praxi - až 8 000 Kč měsíčně
 • nadstandardně vybyvené PC učebny
 • výuka v menších skupinkách - individuální přístup 
 • propracovaný systém práce s nadanými žáky 
 • rozšíření spolupráce s praxí - přednášky odborníků 
 • zapojení žáků do projektů včetně zahraničních - ERASMUS+

Absolventi jsou připraveni k tomu, aby se uplatnili v obchodně-provozních funkčních v pozici zaměstnance obchodu se znalostí:

 • práce na různých pokladních systémech
 • práce se stroji a zařízeními prodejny, nástroji určenými k dělení, měření a vážení zboží
 • prodeje, příjmu, skladování, ošetřování a aranžování zboží v prodejně
 • administrativní agendy spojené s prodejem zboží
 • vyřizování reklamací
 • základní marketingové komunikace

Po absolvování oboru může pokračovat v dalším vzdělávání v oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

Délka přípravy

3 roky, ukončeno závěrečnou zkouškou

Vstupní předpoklady

Předpokladem přijetí je absolvování základní školy.

Předpoklady přijímacího řízení

Žáci budou přijímáni na základě přijímacího řízení (bez přijímací zkoušky). Potvrzení lékaře o schopnosti studovat zvolený obor je vyžadováno – je nedílnou součástí přihlášky ke studiu. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (Zdravotní omezení pro kategorizace 1, 4, 26) 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání (a to i pokud se vyskytnou v průběhu vzdělávání) jsou stanoveny takto:

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře.

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé a jemné motoriky).

26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.

Organizace výuky

Studium je organizováno jako denní. Školné se nehradí.

Odměna za produktivní práci (žáci si mají možnost přivydělat v rámci praxe):

1. ročník 500,- Kč – 1.500,- Kč/měsíc

2.- 3. ročník 2.000,- Kč a více/měsíčně

Spolupracující partneři:

AHOLD Czech Republic, a.s.

Maloobchodní síť Hruška, spol. s r.o.

KAUFLAND, v.o.s.

Smluvní prodejny

 

Soubory ke stažení
EDO-66-51-H_01 Prodavac (denni studium)-Anglictina.pdf
EDO-66-51-H_01 Prodavac (denni studium)-Cestina.pdf
Lekarsky posudek.pdf
PRODAVAC info.pdf
PRODAVAC ucebni plan.pdf