Školská rada

 

Předseda školské rady:

Mgr. Aleš Medek (ales.medek@educa-sos.eu)

 

Místopředsedkyně školské rady:

Ing. Lidmila Kramolišová (lidmila.kramolisova@educa-sos.eu)

 

Zástupce za žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

Nicholas René Dančák (C3.A) (nicholas.dancak@educa-sos.eu)

 

Za volební komisi:

Mgr. Šárka Nedělová, Mgr. Markéta Bezděková, Ing. Vanda Adamčíková

Náplň školské rady

 
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,

 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání v základních 
  a středních školách,

 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 


 

 
Ċ
Jan Císař, 
24. 8. 2017 13:16
 
Ċ
Jan Císař, 
24. 8. 2017 13:16
 
Ċ
Jan Císař, 
6. 9. 2017 11:01
 
Ċ
Jan Císař, 
24. 8. 2017 13:16
 
Ċ
Jan Císař, 
13. 9. 2017 9:26