Maturita

Maturitní zkoušky 2017/2018

Model maturitní zkoušky pro rok 2018

Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

Společná část (státní) (odkaz na www.novamaturita.cz

Profilová část (školní) (příloha viz níže)

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní ve znění platných předpisů a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů je stanovena ředitelem školy pro jednotlivé obory následující profilová část maturitní zkoušky. (viz příloha)

Zde naleznete ke stažení didaktické testy a písemné práce z maturitních zkoušek.

Publikace k maturitě 2018. (Zde budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce ve školním roce 2017/2018.)

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky naleznete ZDE.

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledků či průběhu maturitní zkoušky.

Aktuální informace pro žáky k maturitě podzim 2018:

  • Podání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období (do 30. 11. 2017). Formulář přihlášky si mohou žáci stáhnout viz příloha níže.
  • Nové číslo Maturitního zpravodaje seznamuje žáky s organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018, ale zejména obsahuje také důležité informace k přihlašování, které by maturantům neměly uniknout. 
Fotogalerie

Soubory ke stažení
Den_ukonceni_vzdelavani.pdf
Informace_MSMT_k_zadostem_o_prezkoumni_maturitni_zkousky_2017.pdf
JZS_jaro-2018_Sdeleni-MSMT.pdf
JZS_jaro-2018_prilohy_1-8.pdf
MZ 2018_kalendar.pdf
OZ UMZ 2017_2018.pdf
Omluva_a_zadost_o_nahradni_termin_MP.pdf
Podrobne JZS_Pisemne zkousky spolecne casti MZ 2018 - jaro.pdf
Prihlaska_k_MZ.pdf
Profilove zkousky MZ 2017_2018.pdf
Seznam_knih_2017_2018.pdf
O Nás

EDUCA - střední odborná škola s.r.o.

Sociální sítě
Poslední novinky