Maturita

Model maturitní zkoušky pro rok 2017

Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

Společná část (státní) (odkaz na www.novamaturita.cz) 

Profilová část (školní) (příloha viz níže)

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní ve znění platných předpisů a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů je stanovena ředitelem školy pro jednotlivé obory následující profilová část maturitní zkoušky. (viz příloha)

Zde naleznete ke stažení didaktické testy a písemné práce z maturitních zkoušek.

 

Publikace k maturitě 2017. (Zde budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce ve školním roce 2016/2017.)

 

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky naleznete ZDE.

 

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledků či průběhu maturitní zkoušky.

Aktuální informace pro žáky k maturitě 2016/2017:

  • Podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období ( do 25. 6. 2017). Formulář přihlášky si mohou žáci stáhnout viz příloha níže.
  • V souvislosti s pozvánkami ke společné části maturitní zkoušky se žákům otevřel výsledkový portál žáka (VPŽ) pro registraci. Na adrese vpz.cermat.cz se žáci nyní mohou registrovat prostřednictvím autentizačního kódu VPŽ, který získají na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce do 20. prosince 2016.
  • od 1. 2. 2017: Registrace na VPŽ k MZ 2017

     Možnost registrace na Výsledkovém portálu žáka a zadání souhlasu se zasláním vybraných výsledkových dokumentů z jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2017.
  • Od 15.6.2017 jsou k dispozici Protokoly o výsledcích společné části MZ pro žáky na sekretariátu školy. Protokol je v souladu s novelou vyhlášky č. 177/2009 Sb. připraven pro každého žáka, který se přihlásil alespoň k jedné zkoušce společné části MZ a úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání.

 

O Nás

EDUCA - střední odborná škola s.r.o.

Sociální sítě
Informační systémy
Poslední novinky