Více Informacípodrobé info na webu

AktuálníInformace

Vítězství v krajském přeboru středních škol v beach badmintonu

Naši žáci vyhráli krajský přebor středních škol v beach badmintonu, který se konal dne 27. 6. 2017 v Ostravě v rámci JUVENTUS CUPU 2017. Do finále v kategorii smíšených dvojic se probojovali Sindy Rašková a Jan Fojtů ze třídy E3.A. Po dramatické třísetové bitvě porazili loňské vítěze a vyhráli 1. místo. Monika Janečková a Dalibor Tůma, rovněž ze třídy E3.A, se umístili na krásném 3. místě. Neplánovaně se turnaje zúčastnily i žákyně třídy G1.A, Marie Klowersová a Natálie Tkáčová, a obsadily nečekané 3. místo. Po náročných bojích v horkém počasí si žáci užili pohodový den v Ostravě.Všem k jejich úspěchu gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme krásné prázdniny.

Slavnostní předávání výučních listů

V pondělí 19.6.2017 úspěšně dokončili ústní část závěrečných zkoušek žáci učebního oboru Prodavač a Reprodukční grafik. Ve středu 21. 6. 2017 proběhlo v aule školy slavnostní předávání výučních listů. Úspěšným absolventů gratulujeme. Několik fotek ze slavnostního předávání najdete v příloze.

Více aktualit

Proč studovat na Educe?

Jsme škola s tradicí,která dbá na nejnovější trendy v oblasti vzdělávání.

Programy Adobe zdarma

Pro všechny naše studenty nabízíme balíček programů Adobe zcela zdarma.

Moderní vyučovací metody

Dbáme na to, aby byla pro studenty výuka zajímavá a přínosná.

UP Olomouc

Jsme fakultní školou Fakulty tělesné kultury a sportu UP Olomouc.

Péče o talentované žáky

Možnost získání mezinárodních jazykových certifikátů (ELSA)

Erasmus+

Zahraniční stáže žáků v rámci programu ERASMUS+ (např. Velká Británie, Francie, Slovensko)

Wifi

Ve škole je k dispozici bezpečná WIFI síť.

Co u nás najdete

 • individuální přístup k žákům,
 • informovanost a spolupráce s rodiči – Škola Online, osobní konzultace, třídní schůzky,
 • moderní metody výuky s ohledem na rozvoj osobnosti žáka,
 • důraz na výuku cizích jazyků – výuka některých odborných předmětů v cizím jazyce,
 • péče o talentované žáky – možnost získání mezinárodních jazykových certifikátů,
 • spolupráce s odborníky z praxe,
 • posílení výuky praxe na reálných pracovištích,
 • zahraniční stáže žáků v rámci programu Leonardo da Vinci – Španělsko, Velká Británie, Německo, Turecko, Slovinsko,
 • odborné exkurze a zájezdy,
 • projektová činnost – zapojení do programů EU,
 • spolupráce s Vysokou školou podnikání a práva a.s., Praha, FTK UP Olomouc a dalšími vysokými školami,
 • žáci mají možnost zdarma využívat po dobu studia profesionální grafický software ADOBE Creative.

NabídkaOborů

Počítačová grafika

Studium připravuje studenty pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím výpočetní techniky a komunikačních technologií. Při studiu získají studenti potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Absolvent umí analyzovat a navrhnout ekonomické projekty, orientuje se v problematice ekonomiky, účetnictví a daní, což mu dává předpoklady aktivně se podílet na tvorbě ekonomického softwaru podle potřeb zákazníka. Je připravován tak, aby se mohl uplatnit ve funkcích středního managementu, z hlediska odborného, např. jako analytik a programátor ekonomického softwaru, počítačový grafik nebo správce sítí.

Více Informací

Management sportu a zdravý životní styl

Absolventi studijního oboru se mohou uplatnit v podnicích všech právních forem, zejména však ve sportovních klubech, tělovýchovných jednotách, rekreačních zařízeních, cestovních kancelářích apod. Jsou připraveni vykonávat ekonomické, obchodní a administrativní činnosti zejména jako asistenti sportovních manažerů, asistenti trenérů, asistenti marketingu a později manažeři či ekonomové sportovních zařízení, nebo manažeři jednotlivých klubů či sportovců. Absolventi oboru jsou připraveni i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium, zejména v oborech ekonomického charakteru především se zaměřením na marketing a marketing sportu nebo v oborech trenérství.

Více Informací

Technický Management

S rozvojem strojírenských a výrobních podniků v našem regionu je zapotřebí ve firmách i dostatek středně technických pracovníků s dobrou znalostí cizích jazyků, komunikačních dovedností, práva, ekonomiky, ale také technických předmětů.Na základě jednání s odbornými pracovníky významných firem v regionu vzniká nové zaměření studijního oboru

Více Informací

Cestovní ruch a animační služby

Absolvent studijního oboru je schopen samostatně zabezpečovat základní ekonomické obchodní, správní a administrativní agendy ve všech typech organizací a v podnicích všech právních forem, zejména v malém a středním podnikání, zaměřených zvláště na oblast cestovního ruchu. Obsah odborného vzdělávání je strukturován s ohledem na jednotlivé složky odborné přípravy pracovníka služeb cestovního ruchu – formování a profesionálních postupů, ekonomicko-právní příprava, specifická příprava pro služby v cestovním ruchu.

Více Informací

Business a právo

Absolvent studijního oboru je schopen se uplatnit v podnicích všech právních forem, získané znalosti a dovednosti aplikovat v oblasti marketingu, managementu, podnikové ekonomiky, podnikového práva, personalistiky a zahraničního obchodu. Zároveň je připraven pro vysokoškolské studium v oborech ekonomického a právního charakteru.

Více Informací

Podnikání (Kombinované)

Absolventi tříletých učebních oborů si mohou tímto způsobem doplnit středoškolské vzdělání. Dvouleté kombinované nástavbové studium připravuje absolventy na uplatnění ve výrobní, obchodní nebo podnikatelské praxi. Především toto rozšíření a prohloubení je zaměřeno do oblasti administrativně ekonomické s cílem připravit absolventa pro zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy je kladen důraz na rozvoj schopnosti aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situaci v podniku.

Více Informací

Grafický design

Designer je kvalifikovaný pracovník, který samostatně a kompetentně vytváří na základě zadání a požadavků zadavatelů ideové a výtvarné grafické řešení všech tiskových produktů, tištěné reklamy, grafických manuálů, webdesignu, multimediálních prezentací a obalů ve fázích zhotovení grafického návrhu a layoutu.

Více Informací

Pracovník obchodu

Pracovník obchodu je kvalifikovaný pracovník, který je schopen kompetentně komunikovat se zákazníky a obchodními partnery, využít znalosti zboží při prodeji, příjmu a skladování, ošetřování, vystavování a aranžování v prodejně. Umí využívat moderních metod a technik prodeje zboží včetně provádění administrativních prací.

Více Informací

Přejít k přihlášce

Úspěšní Absolventi

Ještě malá ukázka naších výsledků.

Hudeček
Student
Student
Student
Student
Student
 • „Právě kombinace prostředí podporujícího samostatnost a kreativitu a odborného zázemí měla za následek to, že když dnes hovořím se svými spolužáky, všichni se shodují, že jim naše střední škola dalo do života opravdu dost.“

  Mgr. Ivo Hudeček

 • „Pestrost nabízených předmětů v kombinaci s výborným pedagogickým vedením bylo skvělou kombinací pro start mé současné kariéry. „

  Mgr. Bohumil Jahn

 • Hlavní specializace Podniková ekonomika a management.Vedlejší specializace Účetnictví a finanční řízení podniku

  Ing. Radka Ševčíková (Pavlištíková)

 • „Jako studenti jsme se naučili být sami sebou a dokonce být vůči učitelům partneři. Možná to vše nepřinesl jen systém vzdělávání v této škole, ale samotní učitelé a spolužáci. Prostě lidé…“

  Ing. Jan Madzia, MBA

 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská. Apetit Gastro s.r.o. – jednatelka

  Ing. Silvie Matznerová

 • „Dobře jsem si uvědomoval, že mne čeká 4leté studium a to je dost dlouhá doba na to, aby to člověk jen tak „proflákal“ a nic si z toho do života neodnesl. Zkrátka jsem se rozhodnul, že chci být studentem takovým, který tento čas bude věnovat tomu, aby se něco opravdu dozvěděl a Educa mi v tomto směru poskytla vše, co jsem k tomu potřeboval.“

  Ing. Martin Wojkowský

Kontakty

B. Martinů 1994/4,
741 01 Nový Jičín
tel: 556 708 760 (sekretariát)
tel: 556 703 658 (ředitel)
IČ: 640 87 859
Resortní identifikátor (IZO): 110025580
Email: educa@educa-sos.eu
Školné Moneta B. Ú. č.:40504764/0600

NašiPartneři

O škole

Jsme škola s tradicí,která dbá na nejnovější trendy v oblasti vzdělávání.

Sociální sítě
Poslední novinky
Facebook